muzir.wordpress.com

ALLAH Ta'ala berfirman: "Dan tidak AKU ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaKU." (Adz-Dzaariyaat 51:56) (by Shahmuzir)

  • 0
    alexa rank
  • 0
    N/A rank
  • 0
    google rank

Similar sites